EFT Sweden

En biologs syn på hur kroppen minns och hur vi kan förändra dessa minnen

Kroppsbaserade minnen i form av känslor, förnimmelser, bildminnen, spänningar, smärtor, rörelser, impulser till rörelser, hörselminnen, lukt- och smakminnen, kroppshållning mm bildar underlag för EFT PLUS – vårt kroppsorienterade arbetssätt med föreställningar, tankar, trauman, framgång, relationer – ja allt går att arbeta med på detta sätt.

”En biologs syn på hur kroppen minns och hur vi kan förändra dessa minnen” spelades in under en EFT nivå 2 kurs i Stockholm i september 2012

Videon ”Föredrag väcker till liv doftminnen från trafikolycka” spelades in direkt efter att föredraget avslutats.

 

Kommentera