EFT Sweden

EFT som krishjälp

Reflektioner med anledning av en artikel i SDS med rubriken ”Personal på förskola får krishjälp”

Obehagligheter och våldsamheter händer dagligen, ibland sker detta i vår omedelbara närhet och då blir vi skrämda och upprörda. Det som hände vid Sorgenfri förskola, skottlossning alldeles intill, poliser och avspärrning som mötte barn och föräldrar, upplevdes naturligtvis av många som hotfullt.

Tänk om personalen, polisen och föräldrarna hade tillgång till en metod som lugnade ner och stressade av. EFT – Emotional Freedom Techniques är en sådan metod. Enkel, snabblärd, effektiv metod för stress- och krishantering. Tyvärr ännu okänd för allt för många i Sverige. EFT används vid kris- och katastroftillstånd världen över. När blir den en självklarhet i Sverige? Har vi råd att vänta?

Låt EFT bli ett första hjälpen krisverktyg precis som hjärt- lungräddning. Om våra barn får mötas av människor som kan EFT kan de befria både sig själva och barnen från oron inom loppet av en halvtimme.

Tar vi hand om krissituationer med EFT befriar vi såväl kropp som sinne från den negativa upplevelsen och minskar behovet av experthjälp. Kostnadseffektivitet kallar ekonomer det!!!

Kommentera