EFT Sweden

EFT reducerar stress. Förklarar den mångsidiga effekten

Intervju med Dawson Church, amerikansk biolog som liksom vi på Center för Energipsykologi undervisar i EFT.
Han ger förklaringar till varför EFT är användbart för så många olika tillstånd som sportsprestationer, PTSD,fobier, ångest, smärtor mm.
Lägg märke till (i slutet av intervjun) att han identifierat de välrenommerade namnen inom traumaforskning och behandling,  Bessel van der Kolk och Peter Levine. De har initierat studier tillsammans om HRV påverkan, EFT och EMDR för PTSD.  Lyssna här

Kommentera