EFT Sweden

EFT är svaret för psykisk ohälsa och utbrändhet

En artikel i Ystads Allehanda med titeln Kunskap i kampen mot fördomarna tar upp den viktiga frågan om inställningen till psykiska sjukdomar.

Det känns angeläget att framföra att det finns hopp om att kunna hjälpa människor med diagnoser som psykiatrin kan göra väldigt lite för.  Det finns en mycket lärorik videodemonstration om hur man med EFT hjälper en person med diagnosen bipolär till att bli fri.

Flera personer med diagnoserna bipolär respektive kroniskt trötthetssyndrom dvs ME/CFS har blivit hjälpta av EFT, Emotional Freedom Techniques. Läs boken Joyful Recovery from Chronic Fatigue Syndrome av Sasha Allenby som haft både diagnosen bipolär och CFS och som numera på grund av den goda effekten av EFT hon själv upplevt arbetar som EFT Trainer. EFT hjälper enligt vår och mångas erfarenhet mycket bra vid utbrändhet och fibromyalgi.

För dig som är nyfiken på EFT och vill läsa på svenska finns boken EFT, Emotional Freedom Techniques Metoden som gör skillnad.

Att lansera nya metoder i Sverige möter också fördomar. Att det kan vara enkelt att lösa emotionella problem även djupa trauman väcker ofta misstänksamhet. Se gärna följande video om EFT för krigstrauma.

EFT är en av de metoder som alltmer används mot posttraumatiskt stressyndrom, PTSD i USA, England och vid krigs-och katastrofsituationer i världen.

EFT är lika effektivt i vardagen som för trauma

EFT, TAT och EMDR (ögonrörelseterapi) är kraftfulla stresshanteringsmetoder som löser trauman. En del svenska läkare och psykologer använder därför dessa metoder. Det bästa av allt  –  det behövs inga utlämnande samtal. Trauman är dessutom svåra att läka enbart med samtal. Det vet vi numera men kunskapen är ännu inte allmänt känd.

Läs därför  mer om energipsykologi och om forskning på EFTsweden

Kommentera