EFT Sweden

EFT är för alla. EFT gör dig fri …

Vi på Center för Energipsykologi arbetar sedan 2000-talets början med att lära ut några av de mest effektiva metoderna vi känner för förändring. Det gäller såväl inom hälsa som personlig utveckling.

Sverige är inom detta fält långt efter USA och England. Kanske en liknelse med den nu så populära KBT vore på sin plats. KBT startade på 1960-talet i USA. I Lund dröjde det till in på 2000 talet innan KBT blev accepterat!

EFT har större potential med betydligt fler tillämpningar än KBT. Ett starkt plus för EFT är att alla kan lära sig grunderna i metoden och få resultat.

Det finns dock ett problem med att nå ut med EFT. Den verkar vara en för enkel metod för att vara trovärdig. Bara ett litet fåtal i Sverige känner till forskningen i ämnet.

Men behovet av effektiva självhjälpsmetoder är enormt. Ohälsotalet är stort på till exempel Österlen. Och säg den chef som inte har svårigheter att ta beslut, den polis som inte .., den skolelev som …den fotbollsspelare som …

Det finns ingen och vi menar ingen som inte skulle ha nytta av att kunna EFT.

På vilka sätt kan du tänka dig att näringsliv, skola, polis, vårdsektorn, idrott med mera skulle gagnas av att införa EFT?

Tagged on: ,

Kommentera