EFT Sweden

Deprimerad, utbränd, utmattningssyndrom

Många säger sig känna till att stress påverkar hälsan negativt. Man är medveten om att stressen påverkar men i vilken grad och vad menar man med stress?

En del säger sig behöva så mycket tid för att hämta igen sig, vila, ta det lugnt, vara snäll vid sig själv – Jo det är väl klart att vi ska hinna med att både vila, ta hand om oss själv och ha roligt.

Sätta in på det s.k. Må Bra Kontot!

Ja det är väl bra men vad finns på STRESS KONTOT?

Den upplevda stressen beror inte bara på det vi har omkring oss här och nu. Nej det är fastmer allt det vi har med oss, av händelser, livsmönster, tankar. För har inte de där spänningarna i kroppen, huvudvärken, kramperna i magen, trycket över pannan med mera med mera funnits där ganska länge

När klistrade du över varningslampan? för flera år sedan, när du var 8 år och fröken sa … eller

Om du börjar med att plocka bort gamla störande, obehagliga minnen från ditt stresskonto ska du se att balansen efterhand börjar ställa in sig. Naturligtvis ska du även ta tid för dig själv, men oftast kommer det automatiskt när du plockar bort från stresskontot så brukar man naturligt fylla på må bra kontot.

Balansen kan inte uppstå bara genom att fylla på lite grann med må bra. Börja nu, plocka i lövhögen så åker gungbrädan upp allt eftersom. Med EFT är det möjligt för var och en. Att även göra en hel del på egen hand. Det går fortare så.

Vad ska till för att du ska förstå att du är stressad?

Kommentera