EFT Sweden

Depression och mani – EFT för känslor i obalans

Vid depression och mani är EFT till stor hjälp.

Det är inte så mycket av kunskapsbrist om depression som brist på kunskap om att det finns effektiva metoder för depression, ångest och mani, som många söker hjälp. Dessa problem består av känslor i obalans.  KBT är standard och den metod som snabbt vinner terräng.

EFT är inte lika känd än i Sverige men söks upp via Internet av allt fler.  Om vi skall invänta evidensbaserade forskningsresultat kommer många att lida onödigt länge. Frågan är om det ens är förenat med god etik att låta effektiva metoder invänta evidensbaserad forskning. EFT har kurerat amerikanska soldater med PTSD. Har vi råd att vänta och låta människor lida?!

EFT är ett alternativ till KBT och mindfulness och fungerar på depression.

Lär  EFT via kurser.  Du kan även starta med att läsa den uppskattade boken EFT, Emotional Freedom Techniques – Metoden som gör skillnad för stress, hälsa, smärtor, framgång, relationer och … av Ann-Sofi Forsberg och Kjell Forsberg

Kommentera