EFT Sweden

Organisationer och utbildningar

Utbildare och organisationer för utbildning i traditionell EFT / klassisk EFT, finns i flera länder i Europa, Latinamerika och USA. De första organisationerna med utbildningsprogram var AMT- The Association for Meridian and Energy Therapies i England, ACEP- Association for Comprehensive Energy Psychology i USA och AAMET – Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques i England.

Efterhand har det tillkommit flera fristående utbildare och utbildningsorganisationer i många länder däribland Tyskland, Frankrike, Sverige, Sydamerika. Utvecklingen fortsätter.

De utbildare som började utveckla EFT ombads tidigt av Gary Craig att sätta egna namn på dessa former. Många av de förändrade formerna utesluter startfrasen, som kännetecknar klassisk EFT.

Faster EFT utvecklades av Robert Smith i USA. Här betyder EFT Emotionally Focused Transformations. Faster EFT har låtit element från NLP och ursprungsformen av BSFF (inkluderande tapping ingå.

SET och PET har utvecklats av australiensarna Steve Wells och David Lake. SET, Simple Energy Techniques vilar på kontinuerligt tappande på i synnerhet fingrarna. PET, Provocative Energy Technique har influerats av Provocative Therapy och är en kombination av kontinuerlig tapping med halsbrytande, provocerande formuleringar och samtal som sammantaget ger ett underlag för förändring.

Karl Dawson, England, utvecklade Matrix ReImprinting. Enkelt uttryckt en avancerad form av klassisk Movie Technique där omskrivning av händelsen sker på ett fastlagt sätt. Baseras på ett teoretiskt underlag av att minnen har en fältkaraktär, bildar en matris.

Silvia Hartman, director of AMT, har skapat metoderna Energy EFT och Possitive EFT. Här läggs mer fokus på kroppen och mindre betydelse av orden men set ups används fortfarande.

Mindful Tapping, Sverige, utvecklades av Kjell och Ann-Sofi Forsberg. Mindful Tapping består av ett flertal tekniker som integrerar kropp och hjärna. Ett koncept som vilar på medicinsk, neurofysiologisk grund. Kroppsorienterat med ett mindfult förhållningssätt samt tapping plus fler tekniker.