EFT Sweden

Energipsykologiska metoder

BSFF – Be Set Free Fast

Larry Nims PhD och psykolog,liksom Gary Craig en av Roger Callahans elever. Medan Gary skapade EFT ifrån TFT skapade Larry BSFF.

I den ursprungliga versionen av BSFF användes fyra akupunkturpunkter tillsammans med varsin fras. Med tiden experimenterade han fram en metod där inga akupunkturpunkter används. Istället ges en instruktion till det undermedvetna.

Denna instruktion kopplas till en trigger som, då den uttalas eller tänks, utför behandlingen momentant. En trigger är det ord du valt för att den instruktion du gett till ditt undermedvetna skall utföra behandlingen åt dig. Se video och lyssna på intervju under ”Läs mer”.

Be Set Free Fast

Larry Nims PhD och psykolog, var liksom Gary Craig en av Roger Callahans elever. Medan Gary skapade EFT ifrån en ny förståelse av TFT skapade Larry BSFF. Ursprungligen användes i BSFF fyra akupunkturpunkter tillsammans med varsin fras.

Med tiden experimenterade Larry fram en metod där inga akupunkturpunkter används. Istället ges en instruktion till det undermedvetna. Denna instruktion kopplas till en trigger som, då den uttalas eller tänks, utför behandlingen momentant. En trigger är det ord du valt för att den instruktion du gett till ditt undermedvetna skall utföra behandlingen åt dig.

BSFF är en metod som eliminerar negativa känslor och med dem sammanlänkade begränsande föreställningar i vårt undermedvetna. BSFF är därför effektivt mot alla psykologiska, fysiska eller andliga problem som har känslomässiga orsaker.

En något mer utförlig förklaring:
Problem orsakas av oförlösta negativa känslor och föreställningar. Inom BSFF definieras ett problem som en serie oförlösta negativa känslor som härrör från en lång rad traumatiska och smärtsamma erfarenheter. Vårt undermedvetna lagrar alla dessa ”psykologiska ärenden”. Dessutom kontrollerar vårt undermedvetna våra tankar, känslor och beteenden.

Våra föreställningar får sedan våra problem att inträffa vid en specifik tidpunkt, att vara en specifik tid, att ha en specifik intensitet, att ha ett specifikt syfte, allt för att säkra en precis och specifik utgång i enlighet med de föreställningar som styr detta. Det betyder att din föreställningsvärld säger till ditt undermedvetna ”Gör det här, nu och låt mig uppleva det dvs. i mitt sinne eller i min kropp, känslor, hälsa, arbete, ekonomi, framgång, skicklighet, utveckling, idrottsprestation, relation” etc…

Det spelar ingen roll att du medvetet och logiskt föredrar en annan utgång. Ditt undermedvetna fungerar som en ”automatisk pilot”. Varje gång en utlösande situation inträffar kommer ditt undermedvetna, som din ”trogne tjänare”, omedelbart att återskapa din personliga begränsning eller den obehagliga upplevelsen.

Ickefunktionella föreställningar och deras känslomässiga grundorsaker måste därför avlägsnas för att vi skall bli fria i psykologisk bemärkelse, det vill säga kunna göra det vi medvetet föredrar eller få den hälsa vi längtar efter. Information lagrad i det undermedvetna kan vi ta del av genom muskeltestning, erfarenhet och insikter. Dessutom är medveten identifiering av ett problem inte nödvändigt för en effektiv behandling.

Notera problemet – behandla det!
Detta är förvånande nog hela BSFF behandlingen. Ditt undermedvetna gör hela behandlingen åt dig. Du gör behandlingen genom att ha intentionen att bli kvitt ditt problem och sedan använda din trigger. Varje specifikt problem, inkluderat motstånd mot att förändra det, kan elimineras med denna behandling.

Be Set Free Fast är en beskrivande akronym. Behavioral & Emotional Symptom Elimination
Training for Resolving Excess Emotion: Fear, Anger, Sadness & Trauma.

Dr. Larry Nims, Ph.D – Be Set Free Fast: Eliminating the Emotional Roots and Self-Limiting Belief Systems That Are Embedded in the Subconscious Mind – 2 Hour Special Show – June 25, 2013 Lyssna på denna intervju med Larry Nims

Larrys hemsida http://www.besetfreefast.com

TAT – Tapas Acupressure Technique

Tapas Fleming, akupunktör, skapade TAT 1994. TAT är en elegant processinriktad metod inom energipsykologin. TAT är enkel att använda men ändå varsamt kraftfull och genomgripande. TAT ger användaren en känsla av balans och helhet. TAT läker våra värsta upplevelser på ett djupt, innerligt och varsamt sätt.

TAT – Tapas Acupressure Technique

Tapas Fleming, akupunktör, skapade TAT 1994.

TAT är en elegant processinriktad metod inom energipsykologin. TAT är enkel att använda men ändå varsamt kraftfull och genomgripande. TAT baseras på taoistisk filosofi, ger användaren en känsla av balans och helhet. TAT läker de värsta upplevelser på ett djupt, innerligt och varsamt sätt. Processen skapar utrymme för det som ”dyker upp” under behandlingens olika steg. Det sker på ett respektfullt sätt och integreras i behandlingen.

TAT löser upp inre konflikter, befriar oss från begränsande föreställningar, löser blockeringar, läker trauman och behandlar allergier. TAT förenar meridianer med syncentrat och ändrar därmed vår syn på problemen i våra liv. Därigenom möjliggörs en transformering av vår syn på oss själva och vår plats i tillvaron. På så sätt blir vi mer harmoniska och balanserade i våra relationer med alla våra upplevelser.

TAT används exempelvis för:
• Migrän
• Trauman
• Sorgearbete
• Naturkatastrofer – kollektiv behandling via kristeam
• Rädslor – exempelvis för att gå till tandläkaren
• Allergier
• Begränsande föreställningar
• Obehagliga känslor
• Övervikt

Används gärna av barn. Vi kallar då TAT för Trollkarlens Hatt. TAT består av sju till nio på varandra följande steg som tar cirka en kvart till en timme. Arbetssättet är stillsamt, ibland meditativt till sin karaktär och passar vissa personer eller frågeställningar bättre än det arbetssätt som man använder vid EFT. TAT kan vara enklare än EFT att använda då man arbetar med komplexa problem.

En barnpsykiater säger så här om TAT:
”I mitt arbete som barnpsykiater har jag tillämpat metoden i fyra år med människor som varit utsatta för olika typer av traumatiska erfarenheter. Det kan handla om olyckor, misshandel eller sjukdom. Jag har ofta använt TAT med kvinnor som haft svåra förlossningsupplevelser.

Med TAT har människor ofta kunnat hitta ett inre lugn, det tycks handla om att kunna acceptera det som skett – ibland kunna förlåta andra och sig själv, och kunna ta sig vidare. Det blir en slags acceptans och försoning. Ibland har jag kombinerat med EMDR behandling (ögonrörelsebehandling) Jag lär också ut TAT som en självhjälpsmetod. ”

Se Tapas hemsida http://www.tatlife.com

Logosyntes

Logosyntes har utvecklats av Willem Lammers, psykolog, psykoterapeut och grundare av ias, Institut für Angewandte Socialwissenschaften i Schweiz. Logosyntes innehåller element från energipsykologi, transaktionsanalys, psykoanalys, självutvecklingsmetoder och hypnoterapi i en ny, effektiv kombination.

Upprinnelsen till det som kom att utvecklas till Logosyntes beskiver Willem Lammers så här. ”Den kvinna som behövde hjälp upplevde sig bokstavligen förryckt, som om en del av henne befann sig vid sidan av sig själv. Hon mindes inte den händelse som sex år tidigare hade gjort att hon blev förvirrad och inte längre klarade av att arbeta.”

Logosyntes

2005 blev Willem anmodad att hjälpa en psykoterapeutkollega med ett svårt fall i egenskap av sina kunskaper inom energipsykologi. Upprinnelsen till det som kom att utvecklas till Logosyntes beskriver Willem Lammers så här. ”.

Den kvinna som behövde hjälp upplevde sig bokstavligen förryckt d.v.s. som om en del av henne befann sig vid sidan av sig själv. Hon mindes inte den händelse som sex år tidigare hade gjort att hon blev förvirrad och inte längre klarade av att arbeta. Varken hennes läkare eller psykologer kunde på ett tillfredställande sätt förklara vad som var fel Hennes försäkringsbolag ville inte längre betala någon ersättning eftersom det inte kunde styrkas att hennes tillstånd var kopplat till denna händelse. I synnerhet inte då hon inte kunde minnas den, ens efter långvarig psykoterapi.

Willem funderade en god stund innan han bad kvinnan att ta tillbaka den energi som befann sig utanför henne. När hon var klar med detta mindes hon hela händelseförloppet i detalj. Hon hade blivit knuffad ner för en trappa, då hon var på väg till tåget, av en jäktad man. Rent fysiskt yttrade sig denna händelse i att hon, när hon t ex skulle duscha, alltid famlade efter kranen cirka 15cm vid sidan av dess rätta läge. Hon var alltså även i fysisk bemärkelse ”vid sidan om sina skor” som det heter på den dialekt hon talade. Verrückt på tyska, på svenska förryckt.

Kvinnan fick bli den första försökspersonen för utvecklingen av den nya modalitet som kom att kallas Logosyntes (Logosynthese, Logosynthesis). Kvinnan blev helt återställd och kunde återgå till arbete efter en kortare tids terapi.

Logosyntes nytt i Sverige
Sommaren 2008 var jag i Schweiz och lärde mig Logosyntes av Willem Lammers. Willem är liksom jag AMT Trainer. Vi sågs i Schweiz för 7 år sedan då han arrangerade energipsykologikonferens i Europa.

En internationell grupp med deltagare från Holland, Ryssland, Frankrike, Schweiz, England, Irland, Frankrike och så jag, Kjell från Sverige, hittills enda skandinav som lärt Logosyntes, gjorde intressanta övningar under en intensiva vecka i den vackra kurorten Bad Ragaz.

När jag kom hem var hela familjen nyfiken att prova denna nya, lite smått mytomspunna metod. Ja, det vill säga att det verkade EmoTrance också vara då den lanserades. Men min nyfikenhet har tack och lov alltid varit större än min misstänksamhet. Jag tillhör den lilla skara som hellre utforskar världen än dör utan att veta om jag missat något väsentligt.

Den lilla förväntansskepsis som familjen hade gav på några minuter vika för en förundran över hur lätt och snabbt man kunde arbeta med Logosyntes. Familjen märkte också att den Kjell som reste iväg inte var samma som den som kom hem. De tyckte bättre om den Kjell som kom hem än den som reste iväg!

Samtal hämmar processen
Här som i alla de andra energipsykologiska metoderna gäller att förändring äger rum på ett djupare plan än vad samtalsterapi når. Detta har Willem ibland svårt att få psykologer att förstå och ”vanligt” folk med för den delen. Att samtal under processen snarare stör och hämmar processen kan för en del vara svårt att acceptera.

Ledarhund
I själva verket är det klienten och inte terapeuten som gör arbetet. Samma gäller för EFT, TAT och EmoTrance. Terapeuten behöver inte ta på sig rollen av att veta hur klienten skall lösa sina problem. Det vet personernas egna kroppar och sinnen (bodymind) bara de lotsas till att finna vad som egentligen är problemet. Det är där en god terapeut kan vara behjälplig. Inte genom att försöka lösa någons problem utan genom att vara som en ledarhund. På ett tryggt sätt föra klienten till målet, som är att hitta lösningen själv, när bindeln väl försvinner.

Familjen har testat
Vid sidan av personlighetsutveckling har vi använt Logosyntes inom familjen för att
1. stilla ymnigt blodflöde (momentant) och häva smärtan (1 min) efter att ett finger
kommit i kontakt med mixerbladen
2. häva en förkylning med massor av nysningar och rinnande näsa, nästa dag helt fri
inte ett enda symtom och så förblev det
3. hicka efter att ha ätit för mycket mat, borta på 30 sekunder
4. illamående och trötthet efter att ha ätit för mycket ersattes av pigghet direkt
5. myggbett inga besvär
6. brännskada, smärtan lade sig inom fem minuter, ingen svullnad uppstod, ytterst lite
rodnad som gick bort på någon timme.

Perfekt vid coaching
Logosyntes är perfekt för coaching, för riktig coaching är ofta fråga om djupt arbete med obehagliga barndomshändelser som ingredienser som förhindrar vuxna personer att utvecklas till det de vill och har förmåga till. Refererar här till praktiska erfarenheter.

Coaching utan energipsykologi är en vansklig investering. Energipsykologin minskar den tid
som man behöver coaching, med allt från månader till år. Kostnadseffektivt skulle en ekonom
säga. Kan vara värt att veta om man vill hushålla med kassan och göra andra roliga saker
också.

För er som vill läsa mer om Logosyntes
Willem Lammers hemsida

AMTs hemsida

Logosyntes går lika bra att använda per telefon och Skype som TAT, EmoTrance och EFT.

EmoTrance

EmoTrance är en samling enkla, djupgående verktyg och tekniker, utvecklade av Silvia Hartmann, PhD. EmoTrance banar väg för ett nytt sätt att arbeta med vårt energisystem och våra känslor. Med Emo Trance tillhands, kan vi lägga gamla kartor och ritualer åt sidan och ber bokstavligt talat klienten att visa oss var deras känslomässiga problem eller störningar upplevs.

Silvia Hartmann ger här sitt personligt, utvecklingshistoriska perspek tiv på framväxten av EmoTrance. ”Efter att ha arbetat intensivt i fyra år med EFT hade jag sett, upplevt och medverkat till de mirakler som meridianenergiterapier kan ge. Det gav mig stor respekt för dessa metoders effektivitet, särskilt vid behandling av problem med känslomässig bakgrund.

EmoTrance

Vi har valt att använda Silvia Hartmanns beskrivning som ger ett personligt och utvecklingshistoriskt perspektiv på framväxten av EmoTrance. Dessutom vad känslor är och hur man kan förändra dem och vilka fantastiska möjligheter detta ger.

Efter att ha arbetat intensivt i fyra år med EFT hade jag sett, upplevt och medverkat till de mirakler som meridianenergiterapier kan ge. Det gav mig stor respekt för dessa metoders effektivitet, särskilt vid behandling av problem med känslomässig bakgrund.

Jag hade också lärt mig mycket om kroppens energisystem. Allt detta lärde jag mig enbart genom att observera, göra förändringar och testa svaren och INTE genom att studera akupunkturlära eller läsa gamla böcker.

De ursprungliga energipsykologiska metoderna förlitade sig på ett begränsat antal punkter i energisystemet för att åstadkomma förändringar i känslor, beteende, handlingar och erfarenheter. EFT är en extremt användbar metod, särskilt om alla aspekter på ett problem behandlas. Jag är inte säker på varför det tog mig så lång tid att inse relationerna mellan energisystemen / energikroppen, den fysiska kroppen och känslorna.

Alla känslor är rätt och slätt ett sätt för kroppen att tala om att något är på gång i kroppens energisystem eller energikroppen. Detta är motsvarigheten till smärtupplevelser som också talar om för oss att något pågår i kroppen dvs. den fysiska kroppen.

Låt kroppen vara med
Vi är vanligtvis så upptagna att vi inte upptäcker när små, subtila förändringar i energikroppens tillstånd sker. Det är bara när dessa subtila förnimmelser blir tillräckligt starka som vi upplever dom som störande, obehagliga kroppsförnimmelser och känslor.

Att säga att det känns som om jag fick en knytnäve i magen, är inte en metafor utan en diagnos på att en verklig och allvarlig störning i personens energisystem inträffat. Kroppsförnimmelser som denna talar om för oss exakt var störningen finns. Ilska, smärta, sorg, rädsla eller vilken känsla som helst kan vara orsaken.

Av avgörande betydelse för EmoTrance är antagandet att våra energisystem helt enkelt är skapade för att ta hand om vilken energi som helst. Det finns kanaler som tar hand om detta.
I EmoTrance lär man sig att hantera energiflödet. Negativa känslor och smärtor processas upprepade gånger. Detta får till följd att man till slut känner sig fylld av energi. Detta uttrycks ofta i form av skratt, glädje, positiva tankar och idéer. Man vinner energi och glädje genom att frigöra blockeringar och låta energierna flöda.

Detta ligger i linje med de tankar som presenteras av neurobiologen Antonio Damasio i boken
”På spaning efter Spinoza” (se Vetenskap). Känslor (emotions) uppstår i kroppen följs av känsla, mer som en tanke (feelings). Känslor är primärt fysiologiska skeenden och är mätbara. Känslor (feelings) är icke mätbara, abstrakta mentala fenomen.
/Kjell Forsberg

http://www.emotrance.com

Donna Edens Energy Medicine

Donna Eden är ”The Energy Medicine Lady”. Alla som är insatta i energipsykologins värld tänker på Donna Eden när man talar om energimedicin. Tillsammans med sin man David Feinstein, PhD, psykolog och författare till prisbelönta böcker inom energipsykologi och personlig utveckling har hon utvecklat och beskrivit sin energimedicin på ett lättillgängligt sätt.

Donna Edens 5-minuters program ingår i våra kurser. Lätta, roliga övningar för att läka kroppen och upprätthålla optimal häls. Olika övningar för att bli samlad, lugn, skärpt, avstressad, tänka klart, släppa ilska, öka energin med mera. Läs mer

Allergy Antidotes

Sandi Radomski, psykoterapeut och naturopat, har undervisat inom medicin, använt biofeedback för smärtpatienter och forskat inom psykoneuroimmunologin.

Allergy Antidotes är ett komplett system för att identifiera, minska eller ta bort fysiska och motionella symptom orsakade av överkänslighet. Sofistikerad muskeltestning avslöjar dold överkänslighet. Hon lär ut olika sätt att omprogrammera kroppen så att den inte reagerar negativt längre.

Allergy Antidotes

Sandi Radomski är psykoterapeut och naturopat. Sandi har undervisat inom medicin, använt biofeedback för smärtpatienter och forskat inom psykoneuroimmunologin. Allergy Antidotes är ett komplett system för att identifiera, minska eller ta bort fysiska och emotionella symptom orsakade av överkänslighet. Sofistikerad muskeltestning avslöjar dold överkänslighet. Hon lär ut fem olika sätt att omprogrammera kroppen så att den inte reagerar negativt längre.

Dessa omprogrammeringar kräver inte behandlingar med homeopatiska medel eller andra preparat. Kräver inte heller apparater utan baseras på egenbehandling. Blir därmed billigare. Allergy Antidotes består av tre steg.

1. Undersöka om överkänslighet kan vara orsak till symptomen.
Reaktioner mot olika ämnen kan ge en mångfald olika symptom som inkluderar ADD, ångest, depression, artrit, andningsvägsproblem, menstruationsbesvär, matsmältningsbesvär, kronisk trötthet, panikattacker, huvudvärk, viktökning, inlärningsproblem, hyperaktivitet, nästäppa, smärtor. Det är av vikt att kartlägga när symptomen försämras eller förbättras.

2. Identifiera specifika ämnen som orsak.
Vilket ämne som helst kan potentiellt försvaga en människas energisystem. Det kan vara petrokemiska ämnen, parfymer, damm, formaldehyd, hormoner, implantat, vitaminer, mineraler, ägg, mjölk, vete, nikotin. Man använder sig av muskeltester för att identifiera ett potentiellt energitoxin. Att undvika det som stör kan höja livskvaliteten i sig. I vissa fall som då det är ett kroppseget eller livsnödvändigt ämne är det nödvändigt att förändra kroppens reaktion gentemot ämnet.

3. Använda energipsykologiska metoder till att omprogrammera kroppen.
En omprogrammerad kropp ”ser” inte längre ämnet som ett gift eller energitoxin som det kallas inom energipsykologin. Att hålla ämnet i handen eller dess energetiska avtryck eller helt enkelt tänka på det samtidigt som man stimulerar akupunkturpunkter eliminerar kroppens obalans. Detta sätt att arbeta är analogt med det sätt som man använder för att komma i balans vid besvärande tankar eller känslor.

Med kunskap inom Allergy Antidotes fältet kan man undvika att ”psykologisera” då detta inte är nödvändigt. Ofta är detta en lättnad i sig för klienten. Läkemedelsbehandling kan av behandlande läkare också anpassas efter de behov som föreligger efter omprogrammering med de energipsykologiska metoderna. Sandi har dessutom i samarbete med läkare hjälpt till att anpassa dos och läkemedelstyp.

Av intresse att nämna är också Doris Rapp MD, författare till ”The Impossible Child” och ”Our Toxic World – A Wake Up Call”, uppmärksammat Sandis arbete.

Se http://www.allergyantidotes.com

Heart Math

Heart Math har studerats mer än 10 år, medicinskt och psykologiskt på Institute of HeartMath i USA.  Metoden används även inom golfsporten.

 

HeartMath är en enkel metod som bygger på att ha mjuk uppmärksamhet på hjärtområdet samtidigt  som man har en positiv känsla. Ingår dessutom i EmoTrance och kallas där Heart Healing. Mer än tio års forskning på Institute of HeartMath i Kalifornien, USA har visat att den ger möjlighet till utveckling av ökad livskvalitet.

Att öva att hålla lätt fokus på hjärtat samtidigt med att ha positiva känslor är ett effektivt sätt att öka stabiliteten i autonoma nervsystemet. Då fungerar immunsystemet bättre och hälsan stärks. Den känslomässiga stabiliteten ökar. Man får dessutom mer kontakt med sin intuition. Att hålla mentalt fokus på hjärtat ingår i flera religiösa traditioner som buddism (Dalai Lama) och i vissa kristna kyrkor i USA varur HeartMath funnit sin förlaga.

Med biofeedbacksystem kan man mäta hjärtats rytmik så kallad hjärtfrekvensvariabilitet (HRV= heart rate variability). Att öva en tid med sådan återkoppling underlättar förståelsen av hur man gör övningen på ett optimalt sätt, men är inte nödvändigt.

Studier visar att hjärtrytmen direkt påverkar hjärnans prestationsförmåga. Det verkar som om kaos i hjärtrytmen påverkar hjärnans funktion negativt. Vid koherens dvs. samstämmighet eller harmoni mellan hjärtats och hjärnans funktioner minskar obalansen i det autonoma nervsystemet och därmed i hela vår fysiologi. Våra tankar blir klarare, immunsystemet fungerar bättre, stresshormonet kortisol minskar, nedstämdhet, ilska och oro avtar. Vi mår helt enkelt bättre och blir friskare. Vi får lättare att samarbeta och presterar mer.

HeartMath metoden används av tusentals anställda inom storföretag i USA, Europa och Asien, amerikanska försvaret och polisen, på ett flertal skolor och universitet i USA. Hjärtfokuseringsmetoden har studerats mer än 10 år, medicinskt och psykologiskt på Institute of HeartMath, USA www.heartmath.org Används även inom golfsporten.

HeartMath har naturligtvis inte samma kraftfulla effekt som EFT eller andra energipsykologiska metoder utan kan snarare ses som ett komplement.