EFT Sweden

Energipsykologi

Emotional Freedom Techniques är den metod inom energipsykologin som de flesta hör talas om först. Den liksom TAT, EmoTrance, Logosyntes, TFT (Tankefältsterapi), Allergy Antidotes, BSFF, Seemorg Matrix Work med flera tillhör det nya fältet energipsykologi.

Är det en gren av psykologin? Nej, det är det inte, lika lite som NLP eller mental träning.

Varför heter det då energipsykologi? Därför att en amerikansk psykolog Fred Gallo gav dessa nya, snabba och effektiva metoder samlingsnamnet Energipsykologi. I England kallas detta område för meridianenergiterapi, MET.

Den saknade pusselbiten

En annan amerikansk psykolog, David Feinstein, menar att energipsykologin har den pusselbit som psykologin saknar. Men EFT, TAT och EmoTrance har ett ännu bredare användningsområde än psykologin. Det sträcker sig från krigstrauman, stressrelaterade sjukdomar och smärtor till golfswingen, personlighetsutveckling och arbetslivets karriär och beslutsprocesser.

Det självklara förstahandsalternativet

Vi liksom många terapeuter och läkare som använder dessa metoder vill se energipsykologin som förstahandsalternativ inom sjukvård, rehabilitering, arbetslöshet och i stressande situationer. De flesta som använt exempelvis EFT inser att lättare än så här har det aldrig varit att förbättra sin hälsa, sina relationer, sitt humör och att öka sin framgång.

I skolan för emotionell kompetens

Om energispykologin kommmer in i skolans värld och integreras i skolarbetet får vi en betydligt bättre grund för inlärning och en välbehövlig utveckling av social och emotionell kompetens.

Det kan upplevas som storvulet men det omhuldade begreppet hållbar utveckling skulle gå från politiskt korrekt till praktiskt genomförbart.

Med stöd av epigenetiken

Alltfler känner idag till att ledande forskare som Bruce Lipton genom sitt arbete inom den nya biologin, epigenetiken ger sitt fulla stöd för energipsykologin.