EFT Sweden

Till vad används EFT

Enkelt uttryckt – EFT kan användas på alla problem, från vardagsproblem till djupa problem som misshandel och sexuella övergrepp.

EFT fungerar på allt som har en känslomässig grund. På alla störande tankar, obehagliga känslor, föreställningar, smärtor och fysiska sjukdomar, psykisk ohälsa, stress och dåligt självförtroende.

Med EFT når du den framgång och de mål du eftersträvat och kämpat med, vare sig det gäller golf, tennis, framträdande eller karriär.

Listan är lång

Listan på vad EFT kan användas till är lång och väcker därför ofta skepsis. Vi är vana vid en specifik åtgärd eller ett visst läkemedel för varje symptom. EFT går på ett djupare plan som tycks vara likartat för de flesta åkommor eller problem.

EFT använder du för

 • stress
 • fobier
 • ilska, rädsla, oro och nervositet
 • traumatiska minnen, depression och ångest
 • spelberoende, impulsköp, övervikt, ätstörningar och rökning
 • smärtor, huvudvärk, PMS, fibromyalgi, migrän, ryggont, whiplash
 • svartsjuka och avundsjuka
 • dåligt självförtroende
 • mobbing

EFT använder du även för

 • att nå framgång i studier och yrkesliv
 • sport som golf och tennis men också lagsporter
 • scenkonst och framträdande

Vardagsbekymmer kan du snabbt bli kvitt

Då tänker du klart igen och kan också se nya lösningar. Bokstavligen för egen hand kan du göra detta.