EFT Sweden

Hur fungerar EFT

EFT är en dörröppnare för ett helt nytt sätt att komma i balans. En balans som leder till att man blir friskare, effektivare och trivs bättre. Detta påverkar då vår emotionella och fysiska hälsa i positiv riktning.

I klassisk EFT utgår man från teorin att orsaken till alla negativa känslor är en störning i kroppens energisystem.  Som när vi blir upprörda, arga, rädda, ledsna, nervösa eller känner oss stressade.

Lugnande signaler

När vi upplever att det vi tänker på ger ett fysiskt obehag och att obehagliga kroppsförnimmelser och negativa känslor bringar oss ur fattningen kan vi genom att knacka på punkter i ansiktet, på bål och händer få de obehagliga känslorna och förnimmelserna att släppa.

Den moderna neurovetenskapen, som Mindful Tapping© utgår från, ger en god förklaring till hur detta sker. Genom knackningarna  skickas lugnande signaler till känslohjärnan (amygdala). Det känslomässigt laddade minnet blir neutralt och man minns det man tänker på utan obehag.

När man är lugn tänker man effektivare och handlar mer ändamålsenligt. Man mår bättre och hälsan påverkas i positiv riktning. Tankarna kommer i balans. EFT ger resultat som går längre än konventionella metoder. Men arbetssättet i EFT stämmer inte med vår konventionella uppfattning om hur världen fungerar utan provocerar.

Inte som psykoterapi

Det fina med EFT är att man inte behöver analysera, lämna ut sig eller prata detaljerat om problemen. Man behandlar dem direkt när de dyker upp eller medan man tänker på eller talar om dem. Insikterna kommer av sig själv. Dessutom varar förändringen, eftersom man har löst problemet på dess grundläggande nivå i nervsystemet.

EFT är varsam och full lindring uppnås. EFT är förstås inte perfekt. Men vanligtvis fungerar EFT utmärkt och resultaten är minst sagt spektakulära. EFT fungerar ofta när inget annat hjälpt.