EFT Sweden

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques eller kort och gott EFT är en verklig ”Power therapy” som utvecklats under de senaste 25 åren.

EFT är en lättbegriplig, rakt på sak och enkel metod. Man uppnår genast en kraftfull lindring av det problem man har i fokus genom att knacka på några akupunkturpunkter.

Gary Craig presenterar EFT

Avstressande och återuppladdande

EFT har så positiva effekter på den fysiska, emotionella och mentala hälsan att tusentals terapeuter lärt sig EFT och andra energipsykologiska metoder för att kunna erbjuda verklig hjälp för sjukdomar, sömnproblem, ångest, depression, trauma med mera. Men EFT fungerar lika effektivt för att nå framgång och öka sitt självförtroende.

Det som beskrivs på följande sidor gäller också i mångt och mycket för övriga energipsykologiska metoder. Dock är det EFT som fått störst spridning.