EFT Sweden

En biologs syn på hur kroppen minns och hur vi kan förändra dessa minnen

Kroppsbaserade minnen i form av känslor, förnimmelser, bildminnen, spänningar, smärtor, rörelser, impulser till rörelser, hörselminnen, lukt- och smakminnen, kroppshållning mm bildar underlag för EFT PLUS – vårt kroppsorienterade arbetssätt med föreställningar, tankar, trauman, framgång, relationer – ja allt går att…